این دشت غبار نمکینی دارد
35 بازدید
محل نشر: هفته نامه بهار سال 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی